Bemowo 21 kwietnia

Bemowo 21 kwietnia - UWAGA ZMIANA GODZINY STARTU DLA DYST. GIGA

KOMPLEKSOWE INFORMACJE O WYŚCIGU
MiejsceBiuro zawodów, start, meta - WAT, ul. Kartezjusza 1, Warszawa.
Mapa Dojazdu
RejestracjaRejestracja będzie również prowadzona w biurze zawodów od godz. 9.00 do:
- godz. 10.45 dla dyst. MINI-DANIELO
- godz. 11.45 dla dyst. MEGA-SUNRACE
- godz. 13.15 dla dyst. GIGA
Rejestracja elektroniczna od 7 kwietnia:
Rejestracja - link
TrasaTRASA
Klasyfikacja sektorowa1-szy sektor startowy dla najlepszych 8 zawodników i po 3 zawodniczki w kategorii OPEN MEGA i OPEN GIGA bez podziału na kategorie wiekowe, wg klasyfikacji po I edycji.
Wyniki I edycji
Ramowy program• od godz. 9:00 akredytacja zawodników, wydawanie numerów startowych
• godz. 11:00 – start dyst. MINI-DANIELO; 2 rundy x 6 km, łącznie 12 km
• godz. 11:10 – start dyst. MIKRO
• godz. 11:55 – podział na sektory, ustawianie zawodników dyst. MEGA-SUNRACE
• godz. 12:00 – start dyst. MEGA-SUNRACE, 4 rundy x 6 km, łącznie 24 km
• godz. 12:30 – dekoracje dyst. MIKRO oraz MINI-DANIELO
• godz. 13:25 – podział na sektory, ustawianie zawodników dyst. GIGA
• godz. 13:30 – start dyst. GIGA, 6 rund x 6 km, łącznie 36 km,
• godz. 15:15 – dekoracje MEGA/GIGA, tombola
Limit czasuTrasa zostanie zamknięta o godz. 15.15.
BufetyNa rundzie, w okolicy start/meta.
Bufet stacjonarny w miasteczku wyścigowym:
* Gorący posiłek regeneracyjny (talony do odbioru w biurze zawodów)
* Ciasta i ciastka
* Woda mineralna
Wsparcie i pomoc w przeprowadzeniu wyściguDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
UbezpieczenieOrganizator posiada polisę OC.
Profesjonalny serwis rowerowyProfesjonalny serwis rowerowy zabezpiecza: Sonic Sport D. Cejner
Numery, chipy do pomiaru elektronicznegoZawodnicy są zobowiązani do jazdy z numerem startowym na kierownicy.
Układ do pomiaru elektronicznego zamontowano do numeru startowego.
UWAGA: Tracą ważność numery z 2017 r.
NagrodyZa miejsca 1-3 na dystansie MEGA i GIGA:
o OPEN – trofea sportowe (puchar lub medal lub dyplom), nagrody rzeczowe,
o Kategorie wiekowe – trofea sportowe
Za miejsca 1-3 na dystansie MINI:
o Kategorie wiekowe – trofea sportowe
Dyst. MIKRO - drobne upominki.
TOMBOLA - losowanie 10 nagród rzeczowych po ceremonii dekoracji wśród wszystkich uczestników.
Ważne przypomnienia- opłaty startowe zgodne z regulaminem,
- zachęcamy do wcześniejszej rejestracji ONLINE poprzez stronę, zakładka „rejestracja”,
- zamówione wcześniej numery do pobrania w biurze wyścigu, lub do końca kwietnia
- każdy uczestnik musi wypełnić kartę zgłoszenia na nowy sezon 2018, kartę wypełnia się jednorazowo, druk zgłoszenia można pobrać ze strony WWW.legia-mtbmaraton.pl
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją.
Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
Przed startem zawodnik powinien zapoznać się z trasą maratonu, poprzez próbny przejazd przedstartowy lub dokładne obejrzenie mapki trasy maratonu i to zawodnik jest odpowiedzialny za znajomość trasy.

Nasz drugi wyścig odbędzie się na terenie zaprzyjaźnionej Wojskowej Akademii Technicznej. Historia WAT ma początek po II wojnie światowej. Siły Zbrojne coraz częściej potrzebowały fachowców, których w uczelniach cywilnych nie kształcono. Stąd też w kierownictwie resortu obrony w 1949 roku zapadła decyzja o stworzeniu własnej politechniki. Wpłynęły na nią również względy polityczne. Wybrano na miejsce przyszłej Akademii teren Boernerowa, ze względu na to że w latach trzydziestych wybudowano tu koszary. Obiekty wyremontowano i zaadaptowano dla potrzeb uczelni wraz z nowymi inwestycjami zabezpieczały działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą oraz potrzeby socjalno-bytowe. Nie zapomniano też o obiektach ogólno-wojskowych, sportowych i rekreacyjnych.

Swoją statutową działalność Wojskowa Akademia Techniczna rozpoczęła 1 października 1951 roku, po skromnych uroczystościach inaugurując pierwszy rok akademicki.

WAT w części znajduje się na terenie obecnie nazywanych Lasem Bemowskim, ciągnącym się aż za lotnisko Aeroklubu Warszawskiego z jednej strony i granic z Gminą Stare Babice.

Najstarszym zabytkiem na terenie Lasu Bemowskiego jest Fort II A, zwany dawniej Fortem Babice, a obecnie – Fortem Radiowo, pochodzący z ostatniej ćwierci XIX wieku.

Jednym z ciekawszych i wartych zwiedzenia miejsc jest  Rezerwat Łosiowe Błota położony na pograniczu Bemowa i okolic Babic. Od strony Bemowa jest poligon wojskowy, który można odwiedzić. To najbardziej dzika część Parku Leśnego Bemowo. Rezerwat został utworzony w 1980 roku w celu zachowania charakterystycznych niegdyś dla Kotliny Warszawskiej zbiorowisk torfowisk niskich wraz ze stanowiskami rzadkich i chronionych roślin. Drugim rezerwatem Lasu Bemowskiego jest znacznie mniejsza Kalinowa Łąka – pojedyncze otwarte torfowisko wraz z przyległymi doń łąkami. Nazwa Łosiowe Błota jest wyjątkowo adekwatna, bo też błota tu pod dostatkiem. Przeważają tereny bagniste porośnięte lasem olszowym z domieszką brzozy i fragmentami monokultury sosnowej zwłaszcza na obrzeżach.

Zawody odbywają się dzięki wsparciu Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.