Bemowo 25 kwietnia

ODWOŁANA/ZMIANA TERMINU Z POWODU COVID-19

 

Nasz drugi wyścig odbędzie się na terenie zaprzyjaźnionej Wojskowej Akademii Technicznej. Historia WAT ma początek po II wojnie światowej. Siły Zbrojne coraz częściej potrzebowały fachowców, których w uczelniach cywilnych nie kształcono. Stąd też w kierownictwie resortu obrony w 1949 roku zapadła decyzja o stworzeniu własnej politechniki. Wpłynęły na nią również względy polityczne. Wybrano na miejsce przyszłej Akademii teren Boernerowa, ze względu na to że w latach trzydziestych wybudowano tu koszary. Obiekty wyremontowano i zaadaptowano dla potrzeb uczelni wraz z nowymi inwestycjami zabezpieczały działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą oraz potrzeby socjalno-bytowe. Nie zapomniano też o obiektach ogólno-wojskowych, sportowych i rekreacyjnych.

Swoją statutową działalność Wojskowa Akademia Techniczna rozpoczęła 1 października 1951 roku, po skromnych uroczystościach inaugurując pierwszy rok akademicki.

WAT w części znajduje się na terenie obecnie nazywanych Lasem Bemowskim, ciągnącym się aż za lotnisko Aeroklubu Warszawskiego z jednej strony i granic z Gminą Stare Babice.

Najstarszym zabytkiem na terenie Lasu Bemowskiego jest Fort II A, zwany dawniej Fortem Babice, a obecnie – Fortem Radiowo, pochodzący z ostatniej ćwierci XIX wieku.

Jednym z ciekawszych i wartych zwiedzenia miejsc jest  Rezerwat Łosiowe Błota położony na pograniczu Bemowa i okolic Babic. Od strony Bemowa jest poligon wojskowy, który można odwiedzić. To najbardziej dzika część Parku Leśnego Bemowo. Rezerwat został utworzony w 1980 roku w celu zachowania charakterystycznych niegdyś dla Kotliny Warszawskiej zbiorowisk torfowisk niskich wraz ze stanowiskami rzadkich i chronionych roślin. Drugim rezerwatem Lasu Bemowskiego jest znacznie mniejsza Kalinowa Łąka – pojedyncze otwarte torfowisko wraz z przyległymi doń łąkami. Nazwa Łosiowe Błota jest wyjątkowo adekwatna, bo też błota tu pod dostatkiem. Przeważają tereny bagniste porośnięte lasem olszowym z domieszką brzozy i fragmentami monokultury sosnowej zwłaszcza na obrzeżach.

Zawody odbywają się dzięki wsparciu Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.