Biała Rawska

 

 

Biała Rawska należy do terenów o znakomitych walorach turystyczno-krajoznawczych. Położona jest na Nizinie Mazowieckiej nad rzeką Białką – dopływem Rawki. Na terenie gminy znajdują się piękne zespoły pałacowo – parkowe: w Białej Rawskiej, Babsku i Woli Chojnatej. W kilku innych miejscowościach są zabytkowe dworki (wszystkie w rękach właścicieli prywatnych), kościoły i parki – spójrz zakładka “zabytki”. Część z nich jest już odremontowana i służy jako zespoły konferencyjno-hotelowe, restauracje, zaplecze rekreacyjne.

Zwiedzanie naszego terenu jest szczególną przyjemnością ze względu na czyste powietrze i wodę, ukochaną przez wędkarzy. Nasza okolica może być wytchnieniem dla osób pragnących spokoju i relaksu.

W południowej części gminy występują kompleksy leśne, znajdujące się w nich deniwelacje terenu zachęcają do uprawiania jazdy konnej. W Ossie jest stadnina składająca się z ok. 50 koni usytuowana w zespole parkowo-pałacowym.

Źródła poświadczają istnienie Białej w 1246 roku, natomiast pierwsza zachowana wzmianka pisana pochodzi z 24 sierpnia 1295 roku. Znajduje się ona w dokumencie Bolesława II, w którym książę za uratowanie mu życia podczas najazdu wroga nadał Wawrzyńcowi, kasztelanowi z Białej, przywileje dla jego wsi dziedzicznych. Urzędnik zwany kasztelanem wykonywał funkcje administracyjne, wojskowe i sądowe sprawując władzę nad grodem i podległym mu okręgiem.

Prawa miejskie Biała uzyskała między 1472 a 1498 rokiem. Począwszy od XIV stulecia aż do XVI wieku miasto przeżywało okres pomyślnego rozwoju, który zawdzięczało w dużej mierze odbywającym się tu jarmarkom i targom oraz usytuowaniu na szlakach komunikacyjnych wiodących m.in. od Czerska i Łęczycy ku Sandomierzowi. Wszystko wskazywało na to, że Biała stanie się poważnym ośrodkiem miejskim. Była wtedy niewielką posiadłością biskupów chełmskich. Posiadała już solidnie zbudowany kościół w stylu gotycko- renesansowym. Po otrzymaniu praw miejskich Biała stała się dość żywym miasteczkiem. Osiedliło się w niej wielu kupców i rzemieślników. Przez pewien czas miała nawet granicę celną. Niestety, tych szans na szybki rozwój miasto nie wykorzystało. Wiek XVII i pierwsza połowa XVIII były okresem upadku miasta.   W 1870 roku w wyniku reformy administracyjnej Biała utraciła prawa miejskie, które odzyskała w 1925 r.

Biała Rawska to prężnie rozwijająca się miejscowość. Miejsce dawnych rozległych puszcz zajęły dzisiaj sady i pola uprawne. Nadal jednak znaleźć tu można obszary dzikiej nieskażonej cywilizacją przyrody. Pozornie płaski i monotonny tutejszy krajobraz posiada jednak niemało uroku. Wiele jest tu lasów rozrzuconych pośród pól, starych przydrożnych alei i parków przydworskich. Całość urozmaicają wody rzeki Białki i wielu stawów rybnych z bogatą fauną ptaków wodnych i błotnych. Znaleźć tu można kompleksy lasu modrzewiowego, żeremia bobrów świadczące o wysokiej czystości wody i szlak wędrówek łosia.
Teren zaprasza do wędkarstwa, grzybobrań, spacerów, wędrówek rowerowych trasą tutejszych dworków i pałacyków oraz pikników na łonie przyrody. To doskonałe miejsce do uprawiania turystyki weekendowej.

Więcej o historii, walorach turystycznych i zabytkach znajdziesz na stronie Biała Rawska

My zapraszamy na Legia MTB Maraton 6 sierpnia.

Oba zdjęcia ze strony Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska.