Bielany 6 kwietnia

Urok Lasu Młocińskiego odkryliśmy w 2016 roku dzięki p. Elżbiecie Iglewskiej z Dzielnicy Bielany.  Miejsce i trasa  tak bardzo się  podobały uczestnikom i nam, że  z przyjemnością wracamy  tu z kolejnymi zawodami.

Las Nowa Warszawa zwany też Lasem Młocińskim jako pozostałość Puszczy Kampinoskiej stanowi ważną część korytarza ekologicznego dla Warszawy. Mimo niedużej powierzchni, uznawany jest za jeden z najistotniejszych elementów systemu przyrodniczego  stolicy. Jego główną rolą jest zapewnienie mieszkańcom miasta terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych, ale odgrywa również istotną rolę w procesie dostarczanie stolicy czystego powietrza. Istotna jest również funkcja edukacyjna tego lasu. Dobre połączenia komunikacyjne sprawiają, że jest to teren chętnie wykorzystywany do tego celu.

Las Młociny jest niezwykle urozmaicony. Decydujący wpływ mają na to warunki glebowe i wodne. Występują tu bowiem zarówno suche wydmy piaszczyste, jak i bardzo żyzne i wilgotne gleby madowe, na których rosną najbujniejsze polskie lasy, czyli łęgi. Piaszczyste wzniesienia porośnięte są dość ubogimi borami świeżymi i mieszanymi.

Historycznie teren ten należy do ciągu wielkich puszcz: Jaktorowskiej, Bolimowskiej, Wiślickiej i Kampinoskiej, które do 1476 r. stanowiły własność książąt mazowieckich. Po włączeniu Mazowsza do Korony, weszły w skład królewskich dóbr. Teren dzisiejszego Lasu Młociny, który w XVI w. był znacznie większy od dzisiejszego, określany był mianem Dóbr Królewskich Młociny. Szybki rozwój miasta i okolicznych wsi, a przede wszystkim liczne królewskie nadania, przyczyniły się do znacznego ograniczenia leśnego obszaru Młocin. Dzisiejsze granice Lasu Młociny zostały ustalone wyrębami jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Niedługo przed wybuchem II wojny światowej, las stał się własnością miasta.

Zawody odbywają się dzięki wsparciu Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Wiele historycznych informacji znajdziesz na stronie Urzędu:  Z historii Bielan