Leoncin

Gmina Leoncin położona jest na obszarze Kotliny Warszawskiej w odległości  50 km na północny – zachód  od Warszawy, w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Południową granicę Gminy wyznaczają kompleksy leśne Puszczy Kampinoskiej, zaś granicę północną rzeka Wisła .  Administracyjnie jest jedną z sześciu gmin powiatu nowodworskiego.

Gmina o specyficznych walorach mikroklimatycznych i uwarunkowaniach przyrodniczych. Na terenie Gminy wyznaczono obszar otuliny KPN-u oraz obszary chronionego krajobrazu: Strefa Krajobrazu Chronionego / wzdłuż rzeki Wisły / z rezerwatami Zakole Zakroczymskie i Wikliny Wiślane oraz obszar NATURA 2000.   W północnej części Gminy występują liczne mniejsze i większe zbiorniki wodne, pozostałości po starorzeczu Wisły. Na rozległych terenach Gminy Leoncin zachowały się w znakomitej formie unikatowe w skali europejskiej wydmy śródlądowe – różnowiekowe formy głównie plejstoceńskie zbudowane z piasków drobnoziarnistych barwy żółtej i żółtobeżowej. Najwspanialszy kompleks wydmowy w Puszczy to grzęda brzeżna nad Starą Dąbrową. Wielkie wały wydmowe występują na Powiślu / okolice Leoncina, Wilkowa i Polesia /, pojedyncze wydmy paraboliczne zjawiają się wśród bagien w okolicy Zamościa.

W Puszczy i otulinie  Parku występuje 66 gatunków drzew, 57 gatunków krzewów oraz ok. 1250 roślin naczyniowych, z których 74 gatunki podlegają  ochronie całkowitej, a 18 gatunków ochronie częściowej.  Od 2000 roku występuje tu orzeł bielik.

Gmina Leoncin to obszar o wyjątkowo dogodnych warunkach do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej czy konnej. Na terenie Gminy znajduje się wiele gospodarstw agroturystycznych oraz stadnin koni. Wycieczki ułatwiają oznakowane szlaki turystyczne, natomiast wszelkie niedogodności i poniesiony wysiłek zrekompensują walory środowiska i czyste powietrze.

Tereny Gminy posiadają nie tylko walory przyrodnicze ale są prawdziwą skarbnicą dziejów narodowych.

Wizytówką Leoncina jest usytuowany na wydmie neogotycki kościół z czerwonej cegły, zbudowany wg projektu Braumana w latach 1881-1886. Pośród mogił okalających kościół parafialny wznosi się Kaplica cmentarna, zbudowana w 1789 roku jako votum dziękczynne za zwycięstwo Stanisława Czarneckiego nad Szwedami. Na cmentarzu pochowana została pisarka Wanda Korotyńska Grot-Bęczkowska

W Leoncinie urodził się Issac Bashevis Singer – amerykański pisarz żydowskiego pochodzenia, który w 1978 roku za całokształt twórczości został uhonorowany literacką Nagrodą Nobla.

Legia MTB Maraton zagości w Leoncinie 15 lipca.