Raciąż

Raciąż 8 lipca

KOMPLEKSOWE INFORMACJE O WYŚCIGU
MiejsceBiuro zawodów, start i meta w Parku Miejskim przy Domu Kultury,
ul. Parkowa 14.
mapa dojazdu
RejestracjaLink
TrasaTRASA
Klasyfikacja sektorowa1-szy sektor startowy dla najlepszych 8 zawodników i po 3 zawodniczki w kategorii OPEN MEGA i OPEN GIGA bez podziału na kategorie wiekowe.
Ramowy program• Od godz. 9:00 akredytacja zawodników, wydawanie numerów startowych
• godz. 11.00 – start dyst. MINI, 1 runda, 11,5 km
• godz. 11:50 – podział na sektory, ustawianie zawodników
• godz. 12:00 – start dyst. GIGA, 5 rund x 11,5 km, 57,5 km
• godz. 12:10 – start dyst. MEGA, 3 rundy x 11,5 km, 34,5 km
• godz. 12:15 – start dyst. MIKRO,
• godz. 15:00 – dekoracje zwycięzców
Limit czasuTrasa zostanie zamknięta o 15.00
Bufety Na rundzie, w okolicy start/meta
Bufet stacjonarny:
* Gorący posiłek regeneracyjny (talony do odbioru po wyścigu w biurze zawodów)
* Ciasta i ciastka
* Woda mineralna
Wsparcie i pomoc w przeprowadzeniu wyściguMiasto Raciąż
MCKSiR w Raciążu
UbezpieczenieOrganizator posiada polisę OC.
Profesjonalny serwis rowerowyStoisko z profesjonalnymi suplementami diety. Profesjonalny serwis rowerowy.
Numery, chipy do pomiaru elektronicznegoZawodnicy są zobowiązani do jazdy z numerem startowym na kierownicy. Układ do pomiaru elektronicznego zamontowano do numeru startowego
NagrodyZa miejsca 1-3 na dystansie MEGA i GIGA:
o OPEN – trofea sportowe (puchar lub medal lub dyplom), nagrody rzeczowe,
o Kategorie wiekowe – trofea sportowe
Za miejsca 1-3 na dystansie MINI:
o Kategorie wiekowe – trofea sportowe
Dyst. MIKRO - drobne upominki.
Ważne przypomnieniaZawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
Przed startem zawodnik powinien zapoznać się z trasą maratonu, poprzez próbny przejazd przedstartowy lub dokładne obejrzenie mapki trasy maratonu i to zawodnik jest odpowiedzialny za znajomość trasy.

Raciąż należy do jednych z najstarszych osad na terenie północnego Mazowsza. Pierwsza wzmianka o Raciążu w pochodzi z roku 1065 r. z tzw. falsyfikatu mogileńskiego. Data powstania dokumentu budzi jednak spory. W okresie wczesnego średniowiecza istniał na terenach dzisiejszego Raciąża gród będący siedzibą kasztelani (od XIII w.). Od XV w. był stolicą powiatu i siedzibą sądu ziemskiego. Osada targowa, istniejąca na podgrodziu, otrzymała od księcia Ziemowita IV w dn. 15.12.1425 r. prawo miejskie chełmińskie. Raciąż początkowo pozostawał własnością książąt mazowieckich. Po przyłączeniu Księstwa Płockiego do Korony, w 1495 r., stał się miastem królewskim. W 1512 r., w drodze wymiany za Kock, zostało stolicą klucza dóbr biskupów płockich. Od XVI w. w mieście obradowały sejmiki wojewódzkie. Szlachta mazowiecka zbierała się zazwyczaj w kościele św. Wojciecha. Od końca XVI w. miasto zaczęło jednak tracić na znaczeniu. Wojny XVII w. pogłębiły regres i miały znaczący wpływ na zmniejszenie się liczby ludności miasta. W 1725 r. spłonął kościół św. Wojciecha. W okresie zaborów Raciąż przestał być siedzibą powiatu.

W 1869 r. miasto straciło prawa miejskie. Odzyskało je dopiero w 1922 roku. Uruchomienie w 1924 r. linii kolejowej, która połączyła Raciąż z Płońskiem i Sierpcem, ożywiło miejscową gospodarkę.

Warto zobaczyć będąc w Raciążu:

  • neogotycki kościół św. Wojciecha i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  z 1886 roku,
  • murowana plebania z lat dwudziestych XX w.
  • synagoga przy ulicy Kilińskiego,
  • domy przy ulicach Kilińskiego i Warszawskiej,
  • park miejski przy ul. Mławskiej – 1 ćw. XX w.,
  • cmentarz parafialny rzymskokatolicki – XIX w.,
  • cmentarz żydowski  – XIX w.,
  • grodzisko wczesnośredniowieczne – XII w.

O atrakcje kulturalne i sportowe dba Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji