Sochocin 31 sierpnia

Pierwsze informacje historyczne na temat Sochocina pochodzą z XIV wieku. Położona nad rzeką Wkrą wieś stanowiła centrum gospodarcze lokalnego rynku. Znajdowała się na szlaku handlowym łączącym Wielkie Księstwo Litewskie z Koroną (droga między miastami Poznań – Wilno, prowadząca dalej aż do Moskwy).

W dniu 1 października 1385 roku książę mazowiecki Janusz I Starszy podpisał dokument nadający mieszkańcom Sochocina prawa miejskie. W 1524 roku miasteczko książęce Sochocin wraz z innymi wsiami dostał dożywotnio Feliks Brzeski – wojewoda mazowiecki. Rok 1533 był niepomyślny dla Sochocina, bowiem miasteczko przeżyło pożar, który zniszczył większość zabudowań.

W 1869 roku w wyniku reformy administracyjnej, przeprowadzonej przez władze carskie, Sochocin po 484 latach utracił prawa miejskie. Nasiliły się działania rusyfikacyjne, język rosyjski był obowiązkowy  w administracji i sądownictwie.

W chwili wybuchu II wojny światowej Sochocin został wcielone do Rzeszy, jako tzw. Rejencja Ciechanowska. 18 stycznia 1945 roku Sochocin był wolny.

Gmina Sochocin wchodzi w skład powiatu płońskiego i województwa mazowieckiego. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa ciechanowskiego.

Atutem gminy Sochocin są niepowtarzalne walory krajobrazowo – przyrodnicze, a także różnorodność fauny i flory, co sprzyja rozwojowi funkcji letniskowej i agroturystycznej.

Na atrakcyjność Gminy Sochocin wpływa jej malownicze położenie nad brzegami trzech rzek: Wkry,  Raciążnicy i Łydyni. Ponadto teren gminy w całości wchodzi w skład obszaru ekologicznego „ Zielone Płuca Polski”.

Dodatkowym atutem gminy Sochocin jest dogodne położenie w sąsiedztwie aglomeracji Warszawskiej (ok. 70 km) oraz przy trasach wiodących na Pojezierze Warmińsko- Mazurskie i nad Morze Bałtyckie. Stwarza to atrakcyjne warunki do rozwoju turystyki weekendowej, ekoturystyki i pobytów agroturystycznych.

Przepiękne dukty leśne, nizinny rolniczy krajobraz to idealne warunki na wędrówki piesze, turystykę rowerową, wędkarstwo oraz przejażdżki konne . Dla wielbicieli sportów wodnych organizowane są spływy kajakowe. Wszystkie te aktywne formy wypoczynku są doskonałą okazją do podziwiania różnorodnie ukształtowanego terenu, pozostawiając niezapomniane wrażenia.

Niewątpliwą atrakcją turystyczną jest ekspozycja historii i tradycji lokalnej, którą można zobaczyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie w Izbie Pamiątkowej Guzikarstwa. Ta niezwykła historyczna wystawa z elementami etnograficznymi  „Z bogactw natury – Sochocińskie guziki ”przedstawia unikalne rzemiosło produkcji guzika z muszli morskiej oraz rzecznej

Poza walorami ekologiczno – przyrodniczymi i wiekową lokalną tradycją, wypoczynek w Gminie Sochocin mogą uatrakcyjnić m.in. zabytkowe obiekty sakralne, liczne pomniki przyrody.

To warto zobaczyć

  • Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Sochocinie wzniesiony w latach 1908- 1918 w stylu neogotyckim, wraz z organami z 1931 r. firmy Rieger,
  • Sanktuarium Matki Bożej w Smardzewie wzniesione w latach 1930-1938, wraz z obrazem Matki Bożej z dzieciątkiem z ok. poł. XVII w. (kopia cudownego obrazu Matki Bożej Bocheńskiej).
  • Izba Pamiątkowa Guzikarstwa- muzeum historii Sochocina i skarbnica jego tradycji guzikarskich
  • Aleja lipowa w Kucharach Żydowskich z drugiej połowy XIX w. Stanowi element kompozycji przestrzennej ograniczający dawny teren dworski. Aleja o długości ok. 300m posiada dużą wartość przyrodniczą,
  • Krajobrazowy park podworski w miejscowości Gutarzewo z XVIII w.,
  • Pałac wzniesiony u schyłku XIX w. wraz z pozostałościami parku krajobrazowego ze stawem w miejscowości Niewikla
  • Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej poległych w 1945 r. w miejscowości Bolęcin

Dla pasjonatów historii mazowieckiej wsi warto wspomnieć, iż ważnym elementem istniejącym w przestrzeni publicznej gminy są przydrożne kapliczki i krzyże. Te przykłady małej architektury związanej z kultem religijnym, stanowią część tradycji przodków.

Ponadto na terenie naszej gminy można spotkać drewniane domy, które niegdyś były elementem typowym w krajobrazie polskiej wsi, ale od połowy XX wieku zanikają. Największe skupisko domów drewnianych, niektórych jeszcze ze słomianą strzechą znajduje się w miejscowości Gromadzyn.

Poznanie okolicznych miejscowości może stać się świetną przygodą turystyczną
i ucztą dla ciekawych historii Mazowsza.  Więcej informacji na stronie Gmina Sochocin

Legia MTB Maraton z przyjemnością wraca co roku do Sochocina.

                                                   zdjęcia ze strony UG Sochocin.