Stromiec

Stromiecczyzna to kraina leżąca na skraju Puszczy Stromieckiej, części Puszczy Kozienieckiej. Gmina Stromiec to jedna z 6 gmin powiatu białobrzeskiego w województwie mazowieckim. W skład gminy wchodzi 23 sołectwa.  Zaletą gminy jest czyste powietrze, spokój, dużo lasów, ośrodek wypoczynkowy w Białej Górze nad Pilicą. Już teraz wiele miejscowości  gminy staje się miejscami wypoczynku weekendowego i wakacyjnego. Siedzibą władz gminnych jest 762-letnia osada Stromiec,  leżący na skraju Puszczy Stromieckiej, przy drodze krajowej Nr 48 Tomaszów – Kock, 9 kilometrów od drogi międzynarodowej E-7, 7 kilometrów od stacji kolejowej Dobieszyn na linii kolejowej Warszawa – Radom.
Pierwsze wzmianki o leśnej osadzie Stromiec (Strumiec) pochodzą z XIII w. Początkowo Stromiec był jedynie administracyjnym ośrodkiem okalającej go puszczy. Z czasem stał się siedzibą starostwa niegrodowego (były to więc dobra królewskie, zarządzane przez starostę, az do 1359 r.). Według ksiąg sądowych ziemi czerskiej w 1242 r. utworzono tu parafię, natomiast w 1359 Kazimierz Wielki przekazał księciu Ziemowitowi ziemie, w skład których wchodził obszar dzisiejszej gminy Stromiec.
Lata płynęły, Stromiec stopniowo się rozwijał. Spokój został przerwany przez wojnę ze szwedami.

Kolejną ważną kartą w historii Stromca było powstanie styczniowe. W okolicach Stromca miały miejsce liczne potyczki, prowadzone przez oddziały powstania z wojskami carskimi. Pobliskimi lasami prowadził swoich ludzi Dionizy Czachowski, bohater tamtych dni. Do końca II wojny światowej prochy poległych wtedy powstańców spoczywały w zbiorowej mogile. Potem przeniesiono je na cmentarz.
W czasie zaborów Stromiec był siedzibą władz gminy, a co za tym idzie ośrodkiem administracji carskiej.
Po odzyskaniu niepodległości Stromiec był siedzibą gminy w powiecie radomskim. W roku 1928 powstała czytelni im. Stanisława Staszica, parę lat później Dom Związkowy, a w 1935 r. oddano do użytku nowy budynek Szkoły Publicznej.

Następnie swoje piętno odcisnęła na Stromcu II wojna światowa – przejście frontu w 1945 r. spowodowało niemal całkowite jego zniszczenie. Na początku walki z Niemcami prowadziła na tym terenie IX Armia Prusy. W czasie wojny działała tu Armia Krajowa. Wielu mieszkańców wywieziono do obozów. Pod koniec wojny, kiedy już Armia Czerwona przekroczyła Wisłę, Stromiec znalazł się na linii frontu.  Wieś była w gruzach. Po wojnie jednak odbudowa szła szybko. Stopniowo Stromiec po raz kolejny zaczynał się rozwijać. Zbudowano budynek Straży Pożarnej, z wieżą obserwacyjną, kinem i biurami dla władz gminy, dwa domy nauczyciela, nowy budynek szkoły, ośrodek zdrowia wraz z apteką, lecznicę weterynaryjną, bank spółdzielczy, mleczarnie, magazyny zboża. Nie wszystkie te budynki istnieją w pierwotnej formie do dziś. Oczywistym jest, że po upadku komunizmu wiele się zmieniło. Nowy ustrój przyniósł istotne zmiany, pojawiły się nowe sklepy, bary oraz prywatne zakłady. Na początku lat 90-tych XX w. wyznaczono plac targowy i od tej pory co piątek odbywają się tu targi. W rocznicę 750-lecia parafii i osady oddano do użytku nowy budynek władz gminy, gdzie mieści się też i poczta.
Wraz z budową obwodnicy Białobrzegów, odnowiono drogę Stromiec – Białobrzegi.
Obecnie Stromiec jest siedzibą władz gminy, wchodzącej w skład powiatu białobrzeskiego. Urząd Gminy mieści się przy ul. Piaski 4, w budynku, jak już wspomniano wcześniej, wybudowanym w 1992 r. z okazji 750-lecia istnienia Stromca.

Ważne zabytki to:

I. Neogotycki kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela (1900 – 1905) wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków.

II. Park w miejscowości Boże  z XVIII w.

III. Kościół parafialny p. w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie.

Więcej  przeczytasz  tu:   Prezentacja Gminy Stromiec

DCIM100MEDIADJI_0066.JPG