Warszawa-Wola 6 października

Warszawa-Wola 6 października

KOMPLEKSOWE INFORMACJE O WYŚCIGU

UWAGA ZMIANA GODZIN STARTU i CEREMONII NAGRADZANIA! MISTRZOSTWA WOLI w kolarstwie mtb
MiejsceNa zaproszenie władz Dzielnicy Wola ponownie finał Legia MTB Maraton odbędzie się w Parku im. Księcia Janusza i Lasku na Kole. W parku im. Ks. Janusza usytuowane będzie miasteczko wyścigowe, start/meta oraz wiele innych atrakcji, o których napiszemy w oddzielnym komunikacie.
mapa dojazdu
RejestracjaFormularz
TrasaTRASA
Klasyfikacja sektorowa1-szy sektor startowy dla najlepszych 8 zawodników dyst. MEGA/GIGA i 3 zawodniczki dyst. MEGA w klasyfikacji OPEN, bez podziału na kategorie wiekowe.
Ramowy program* Od 9.00 akredytacja zawodników, wydawanie numerów startowych
Runda 4,3 km
*11.00 start dyst. MINI - 8,6 km
*12.00 start dyst. GIGA - 30,1 km
*12.15 ceremonia nagradzania dyst, MINI, Mistrzostwa, edycja, FINAŁ
*13.30 start dyst. MEGA - 21,5 km
*13.45 ceremonia nagradzania dyst. GIGA, Mistrzostwa, edycja, FINAŁ
*14.30 start dyst. MIKRO 4 – 6 lat, rower dowolny, kask obowiązkowy - ok. 200 m.
*14.45 ceremonia nagradzania dyst. MIKRO oraz dyst. MEGA, mistrzostwa, edycja, FINAŁ
Limit czasuTrasa zostanie zamknięta o 14.45
BufetBufet stacjonarny:
* Gorący posiłek regeneracyjny (talony do odbioru w biurze zawodów)
* Owoce
* Woda mineralna
Wsparcie i pomoc w przeprowadzeniu wyściguRada i Zarząd Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
UbezpieczenieOrganizator posiada polisę OC.
Profesjonalny serwis rowerowyStoisko z profesjonalnymi suplementami diety. Profesjonalny serwis rowerowy.
Numery, chipy do pomiaru elektronicznegoZawodnicy są zobowiązani do jazdy z numerem startowym na kierownicy. Układ do pomiaru elektronicznego zamontowano do numeru startowego.
NagrodyMistrzostwa Dzielnicy:
- medale m-ca 1-3 w klasyfikacji OPEN na dystansie MINI/MEGA/GIGA w podziale na kobiety/mężczyźni.
XV LEGIA MTB MARATON:
Za miejsca 1-3 na dystansie MEGA i GIGA:
o OPEN – trofea sportowe, nagrody rzeczowe,
o Kategorie wiekowe – trofea sportowe
Za miejsca 1-3 na dystansie MINI:
o Kategorie wiekowe – trofea sportowe
Dyst. MIKRO - drobne upominki.
FINAŁ - nagrody zgodnie z regulaminem.

Ważne przypomnieniaW ramach finałowej edycji odbędą się Mistrzostwa Dzielnicy w kolarstwie mtb. Mieszkańcy dzielnicy zwolnieni z opłaty startowej, obowiązkowa opłata za numer startowy z czipem.
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
Przed startem zawodnik powinien zapoznać się z trasą maratonu, poprzez próbny przejazd przedstartowy lub dokładne obejrzenie mapki trasy maratonu i to zawodnik jest odpowiedzialny za znajomość trasy.

6 października  odbędzie się w Parku Ks. Janusza XV edycja Legia MTB Maraton – edycja finałowa oraz Mistrzostwa Woli w kolarstwie mtb.

Park Księcia Janusza integralnie połączony z Laskiem Na Kole, wytyczają Al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Ostrowiecka, ul. Dobrogniewa i od zachodu ul. Dalibora, gdzie przebiega teoretyczna granica parków.

Na terenie lasku znajdują się wzdłuż ścieżek spacerowych ławki i zadaszenia ze stołami, a także place zabaw dla dzieci. Na terenie lasku znajduje się także ścieżka biegowa Nike, otworzony w 2017 r. pumptrack.

Lasek wyrósł na terenach dawnych bagien przybrzeżnych rzeczki Rudawki. W okresie okupacji hitlerowskiej teren lasku wykorzystywany był przez harcerzy i żołnierzy podziemia do ćwiczeń wojskowych.

Południowo-zachodnią część lasku zajmował sierociniec imienia Józefa Piłsudskiego, znany także jako “dwór” lub “folwark”. Początkowo przeznaczony był on dla sierot po żołnierzach wojny polsko-bolszewickiej. Pozostałością po sierocińcu jest budynek pod adresem Dobrogniewa 2/4.

W południowo-wschodniej części Lasku, na końcu ulicy Dobrogniewa, znajdował się zbudowany w latach 50. XX stulecia (nominalnie jako dar Związków Zawodowych) Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. Do czasu zbudowania Pałacu Kultury i Nauki miał on (wraz z podobnymi obiektami w Katowicach i Szczecinie) status Pałacu Młodzieży. Dom Kultury Dzieci i Młodzieży został w końcu lat 70. przeniesiony na ulicę Brożka, a będący w złym stanie budynek został wyburzony w latach 90.

W okresie powojennym las został przecięty linią kolejową. Na początku XXI wieku las został pomniejszony od strony wschodniej w związku z budową Trasy Toruńskiej.

Istnieje kontrowersja co do historii Lasku na Kole w okresie II wojny światowej.

Według Marii Trzcińskiej, na obszarze lasku lub na terenie Fortu Bema mają znajdować się także pozostałości po obozie jenieckim z 1939 roku i KL Warschau,. Te pozostałości to np. elementy betonowej konstrukcji (kawałki murów oraz wybetonowane ‘podziemie’ dawnego budynku), znajdujące się w lasku, na wylocie ul Dahlberga. W tym miejscu stoi kamień upamiętniający poległych tam Polaków.

Tezom Marii Trzcińskiej zaprzecza historyk IPN Bogusław Kopka. Według przedwojennych mieszkańców Koła pozostałości w głębi lasku należały do baraku półkolonii, a wybetonowany dół, widoczny na udostępnionym w Internecie zdjęciu z 1944 roku miał być basenem. O baraku wspomina zeznanie świadka Stefana S. (Sygnatura akt S 12/02/Zn): “W czasie okupacji niemieckiej, w 1942 lub 1943 r., daty dokładnie nie pamiętam, w baraku usytuowanym w Lasku na Kole byłem na półkolonii, którą zorganizowała moja szkoła. W czasie jej trwania dzieci z wychowawczyniami bawiły się w lasku w różne gry i zabawy”. Według zeznania powstańca warszawskiego, Mariana Grabusińskiego na terenie lasku do 1 sierpnia 1944 “był folwark, gospodarstwo tam było. Nie wiem, czy to zakonnice prowadziły czy ktoś”. Powstaniec warszawski, Barbara Wiktoria Lewandowska wspomina o zbieraniu opału na terenie Lasku na Kole w czasie okupacji.

Zapraszamy!