Garbatka

Garbatka 10 sierpnia

KOMPLEKSOWE INFORMACJE O WYŚCIGU
MiejsceBiuro zawodów, start i meta usytuowane są w Gminnym Ośrodku Wypoczynkowym Polanka.
mapa dojazdu
RejestracjaRejestracja - link
TrasaTRASA
Klasyfikacja sektorowa1-szy sektor startowy dla najlepszych 8 zawodników OPEN z dystansu MEGA/GIGA oraz 3 zawodniczki w kategorii OPEN MEGA bez podziału na kategorie wiekowe.
Ramowy programOd 10.000 akredytacja zawodników, wydawanie numerów startowych
* 11:50 ustawianie zawodników MEGA/GIGA w sektorach
* 12:00 start dyst. GIGA, 5 rund x 13 km, łącznie 6km
* 12:05 start dyst. MEGA, 3 rundy x 13km, łącznie 39km
* 12:10 start dyst. MINI, 1 runda, 13 km
* 12:15 start MIKRO 4 – 6 lat, rower dowolny, kask obowiązkowy
* 13:30 ceremonia nagradzanie dyst. MIKRO/MINI
* od 15:00 ceremonia nagradzania dyst. MEGA/GIGA
Limit czasuTrasa zostanie zamknięta o 15:00.
BufetyNa rundzie, w okolicy start/meta.
Bufet stacjonarny w miasteczku wyścigowym:
* Gorący posiłek regeneracyjny (talony do odbioru po wyścigu w biurze zawodów)
* Ciasta i ciastka
* Woda mineralna
Wsparcie i pomoc w przeprowadzeniu wyściguGmina Garbatka-Letnisko
Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego
UbezpieczenieOrganizator posiada polisę OC.
Profesjonalny serwis rowerowySerwis rowerowy KK Legia 1928.
Numery, chipy do pomiaru elektronicznegoZawodnicy są zobowiązani do jazdy z numerem startowym na kierownicy. Układ do pomiaru elektronicznego zamontowano do numeru startowego.
NagrodyZa miejsca 1-3 na dystansie MEGA i GIGA:
o OPEN – trofea sportowe (puchar lub medal lub dyplom), nagrody rzeczowe,
o Kategorie wiekowe – trofea sportowe
Za miejsca 1-3 na dystansie MINI:
o Kategorie wiekowe – trofea sportowe
Dyst. MIKRO - drobne upominki.
.
Ważne przypomnieniaZawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
Przed startem zawodnik powinien zapoznać się z trasą maratonu, poprzez próbny przejazd przedstartowy lub dokładne obejrzenie mapki trasy maratonu i to zawodnik jest odpowiedzialny za znajomość trasy.
Mieszkańcy Gminy Garbatka-Letnisko zwolnieni są z opłaty startowej, obowiązkowa opłata za numer startowy z czipem 25 zł, płatna w biurze zawodów w dniu zawodów.

10 sierpnia Legia MTB Maraton  startuje w Garbatce-Letnisko.Obecnie to miejsce letniskowo-turystyczne z wieloma atrakcjami. Kilka słów o tym miejscu:

Na obszarze obecnej Garbatki Letnisko do XV w. istniały dwie miejscowości: sama Garbatka oraz Rambertów (różnie pisana: Rembiertów, Rambertów, Rembertów).

Pierwsza wzmianka o samej Garbatce w źródłach pisanych pochodzi z 1449. Jednak najważniejsze wzmianki występują w Liberum beneficjorum III 267 Jana Długosza, w dokumentach z lat 1497 i 1542 oraz radomskich księgach ziemskich z połowy XV w. W wieku tym Garbatka należała do rodziny Szlizów pieczętujących się herbem Awdaniec, a na przełomie XV i XVI w. przeszła w posiadanie rodu Kochanowskich. W XVI w. obie miejscowości Rambertów oraz Garbatka zostały połączone. W 1787 Garbatka liczyła 253 mieszkańców, w 1881 715 mieszkańców i 101 domów. W latach 1795-1809 Garbatka znajdowała się w zaborze austriackim, z kolei w latach 1815-1915 w zaborze rosyjskim. W XIX w. wieś należała do majoratu kozienickiego, którym władał gen. Iwan Dehn. W Garbatce w tym okresie mieszkał August Wilkoński (pisarz, demokrata i uczestnik powstania listopadowego), który razem z żoną Pauliną z Lauczów (pamiętnikarką) dzierżawił miejscowy folwark.

Na początku XX w. Garbatkę zamieszkiwało już 1331 osób, a w 1930 – 2000. W momencie wybuchu II wojny światowej miejscowość liczyła ponad 3500 mieszkańców. Rozwój miejscowości w końcu XIX w. i na początku XX w. był spowodowany budową kolei (1885) łączącej Zagłębie Dąbrowskie z Dęblinem. Już wówczas dzięki dogodnemu dojazdowi i niewielkiej odległości od Radomia w Garbatce zaczęły powstawać domy wypoczynkowe i letniskowe. Jeden z takich domów (1890) wybudował Antonis Jani, w sumie otworzył 4 takie pensjonaty oraz sklep, a następnie zaczął Garbatkę intensywnie reklamować jako miejscowość uzdrowiskową, co udało mu się znakomicie. Najpierw lekarze i ich pacjenci, a później i zwykli mieszkańcy Radomia, Dęblina oraz innych miast zaczęli tu spędzać wolny czas.

Najświetniejsze lata w historii Garbatki to okres międzywojenny. W tym czasie zasłynęła jako kurort letniskowy. Odwiedzały ją rzesze turystów, szczególnie z Radomia, Lublina i Warszawy. Liczba domów do wynajęcia wzrosła do 400. Zabudowania powstawały po obu stronach linii kolejowej. W 1921 Garbatka liczyła już 1739 mieszkańców, co świadczy o prężnym rozwoju miejscowości. Ważnym momentem w gospodarczo-ekonomicznej historii Garbatki jest utworzenie w 1923 Nadleśnictwa Garbatka. W okresie międzywojennym na obszarze Puszczy Kozienickiej rozwinął się przemysł drzewny. W tym czasie w Garbatce znajdował się już tartak trzytraktowy o mocy przetarcia 15 tys. m² razem ze stolarnią mebli.

Na początku lat 20. XX w. przebudowano spichlerz zbożowy na kaplicę, do której w 1926 dobudowano prezbiterium, a w trzy lata później kruchtę. W 1926 powstał też miejscowy Komitet Budowy Kościoła. Przez następne 3 lata, wspólnym trudem wszystkich mieszkańców udało się zbudować pierwszy, prowizoryczny kościół. Parafia Garbatka została erygowana w 1932. Otrzymała wezwanie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszym proboszczem został ks. Wincenty Wojtaśkiewicz.

W okresie II wojny światowej Garbatka stanowiła ważny węzeł kolejowy, którym przechodziły niemieckie transporty z zaopatrzeniem frontu wschodniego. W latach 1942 – 1944 partyzanci przeprowadzili w tym rejonie szereg udanych akcji dywersyjnych. W okolicy działał m. in. oddział Gwardii Ludowej im. D. Czachowskiego, który dokonał 9 udanych akcji kolejowych.

W latach 1942-1945 w Garbatce mieszkał profesor Leszek Kołakowski, który od 2000 r. był Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki. W Garbatce-Letnisko urodził się pianista jazzowy Andrzej Jagodziński i Krzysztof Kumor – aktor i prezes ZASP.

Współcześnie Garbatkę-Letnisko zamieszkuje ok. 3400 osób.

Honorowymi Obywatelami Gminy Garbatka – Letnisko są: Władysław Molenda ps. „Grab”, Jan Paweł II, z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki – Leszek Kołakowski i Andrzej Jagodziński – oraz ks. prałat Stanisław Mnich.

Zapraszamy  na weekend do Garbatki-Letnisko.

Marcin Wasiołek