Kuchary – Nadleśnictwo Płońsk 23 czerwca

Kuchary 23 czerwca

KOMPLEKSOWE INFORMACJE O WYŚCIGU
MiejsceBiuro zawodów, start i meta usytuowane są przy leśniczówce w Kucharach pow. płoński, gm. Sochocin.
mapa dojazdu
RejestracjaRejestracja - link
TrasaTRASA
Klasyfikacja sektorowa1-szy sektor startowy dla najlepszych 8 zawodników OPEN z dystansu MEGA/GIGA oraz 3 zawodniczki w kategorii OPEN MEGA bez podziału na kategorie wiekowe.
Ramowy programOd 9.30 akredytacja zawodników, wydawanie numerów startowych
* 11:45 ustawianie zawodników MEGA/GIGA w sektorach
* 12:00 start dyst. GIGA, 6 rund x 10 km, łącznie 60 km
* 12:05 start dyst. MEGA, 3 rundy x 10 km, łącznie 30 km
* 12:10 start dyst. MINI, 1 runda, 10 km
* 12:15 start MIKRO 4 – 6 lat, rower dowolny, kask obowiązkowy
* 13:30 ceremonia nagradzanie dyst. MIKRO/MINI
* 15:00 ceremonia nagradzania dyst. MEGA/GIGA
Limit czasuTrasa zostanie zamknięta o 15:00.
Bufety Na rundzie, w okolicy start/meta.
Bufet stacjonarny w miasteczku wyścigowym:
* Gorący posiłek regeneracyjny (talony do odbioru po wyścigu w biurze zawodów)
* Ciasta i ciastka
* Woda mineralna
Wsparcie i pomoc w przeprowadzeniu wyściguNadleśnictwo Płońsk
Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego
UbezpieczenieOrganizator posiada polisę OC.
Profesjonalny serwis rowerowyProfesjonalny serwis rowerowy zabezpiecza: Stajnia Rowerowa D. Cejner
Numery, chipy do pomiaru elektronicznegoZawodnicy są zobowiązani do jazdy z numerem startowym na kierownicy. Układ do pomiaru elektronicznego zamontowano do numeru startowego.
NagrodyMISTRZOSTWA NADLEŚNICTWA PŁOŃSK: dla zwycięzców OPEN na dystansach - trofea sportowe.
Regulamin

Za miejsca 1-3 na dystansie MEGA i GIGA:
o OPEN – trofea sportowe (puchar lub medal lub dyplom), nagrody rzeczowe,
o Kategorie wiekowe – trofea sportowe
Za miejsca 1-3 na dystansie MINI:
o Kategorie wiekowe – trofea sportowe
Dyst. MIKRO - drobne upominki.
Ważne przypomnieniaZawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
Przed startem zawodnik powinien zapoznać się z trasą maratonu, poprzez próbny przejazd przedstartowy lub dokładne obejrzenie mapki trasy maratonu i to zawodnik jest odpowiedzialny za znajomość trasy.

Z Nadleśnictwem Płońsk, KK Legia 1928 współpracuje przy różnych projektach od dawna.   23 czerwca zapraszamy  wspólnie do Kuchar,  pięknej leśniczówki.

Nadleśnictwo dysponuje  bogatą  ofertą edukacyjno-turystyczną, tu możesz ją sprawdzić:  Oferta Nadleśnictwo Płońsk

Lasy Nadleśnictwa Płońsk nie posiadają wyróżniających cech w typowym mazowieckim krajobrazie. Znaczne rozproszenie kompleksów leśnych oraz duża liczba fragmentów o małej powierzchni, nie stwarzają puszczańskiego klimatu knieji. Ich podstawową rolą w krajobrazie i środowisku naturalnym jest więc łączenie, obfitujących w lasy, obszarów północy i południa Polski. Funkcja tego typu korytarzy ekologicznych jest nie do przecenienia. Pomimo, iż nie są typowymi matecznikami przyrody, to umożliwiają kontakt rozdzielonych przez wpływy człowieka, populacji zwierząt i roślin.

Gdybyśmy skupili całe lasy Nadleśnictwa Płońsk w jednym miejscu, to zajęłyby jedną piątą powierzchni Warszawy. Jest to areał wynoszący ponad 10 tys ha. Drzewostany rozrzucone są na znacznej przestrzeni – 1350 km2, odpowiadającej wielkością półtorej powierzchni przeciętnego powiatu w Polsce.

Do najciekawszych obiektów powierzchniowych należą dwa rezerwaty przyrody. Pierwszy z nich- rezerwat Dziektarzewo powołano jeszcze w latach 60-tych ubiegłego wieku. Rezerwat położony jest na skarpie rzeki Wkry, niedaleko miejscowości o tej samej nazwie. Walorem tego obiektu jest właśnie sama nadrzeczna skarpa porośnięta lasem łęgowym.
Nieco większym obiektem przyrodniczym jest rezerwat Noskowo, chroniący stare jesionowo-olszowe łęgi u źródeł  nienazwanej strugi, wpadającej do Naruszewki. W rezerwacie Noskowo odnotowano obecność rzadkiego chrząszcza – Pachnicy Dębowej, której biotopem są wiekowe, próchniejące drzewa liściaste.
Płońskie lasy skrywają niewiele rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny. Ogólnie odnotowano 39 gatunków roślin i grzybów, oraz 78 gatunków zwierząt podlegających ochronie. Spośród nich wyróżniają się takie gatunki jak:
kruszczyk szerokolistny, wawrzynek wilczełyko, szmaciak gałęzisty, brodaczka kępkowa, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, bóbr europejski, bocian czarny.

Informacje ze strony  NADLEŚNICTWO PŁOŃSK