Raciąż

Ślady osadnictwa na tym terenie sięgają X wieku. Między XIII, a XVII wiekiem Raciąż był siedzibą kasztelanii. W 1254 doszło w Raciążu do układu Siemowita i Daniela Halickiego z zakonem krzyżackim reprezentowanym przez mistrza krajowego Burcharda von Hornhausena, w którym to książę mazowiecki uzyskał prawo do 1/3 ziem Jaćwingów. Prawa miejskie otrzymał w 1425 roku z rąk księcia Ziemowita IV. Po 1495 r. miasto stało się siedzibą powiatu. W 1512 r. Raciąż przeszedł na własność biskupa płockiego. W XVI wiek liczył ponad 1000 mieszkańców i był jednym z najludniejszych w województwie płockim. W Raciążu odbywały się sejmiki województwa płockiego. Upadek znaczenia miasta nastąpił w wyniku wojen w XVII wieku. Raciąż prawa miejskie utracił po upadku powstania styczniowego, a odzyskał je w 1922 roku.

Warto zobaczyć:

  • neogotycki kościół św. Wojciecha i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z 1886 roku,
  • murowana plebania z lat dwudziestych XX wieku,
  • synagoga przy ulicy Kilińskiego,
  • domy przy ulicach Kilińskiego i Warszawskiej,
  • park miejski przy ul. Mławskiej – 1 ćw. XX w.,
  • cmentarz parafialny rzymskokatolicki – XIX w.,
  • cmentarz żydowski – XIX w.,
  • grodzisko wczesnośredniowieczne – XII w.

Raciąż 28 września

KOMPLEKSOWE INFORMACJE O WYŚCIGU
MiejsceBiuro zawodów, start i meta w Parku Miejskim przy Domu Kultury,
ul. Parkowa 14.
mapa dojazdu
RejestracjaLink
TrasaTRASA
Klasyfikacja sektorowa1-szy sektor startowy dla najlepszych 8 zawodników dyst. OPEN MEGA/GIGA i 3 zawodniczki w kategorii OPEN MEGA, bez podziału na kategorie wiekowe.
Ramowy program• Od godz. 10:00 akredytacja zawodników, wydawanie numerów startowych
• godz. 12:00 – start dyst. GIGA, 5 rund x 11,5 km, 57,5 km
• godz. 12:05 – start dyst. MEGA, 3 rundy x 11,5 km, 34,5 km
• godz. 12:10 – start dyst. MINI, 1 runda, 11,5 km
• godz. 12:15 – start dyst. MIKRO,
• godz. 13:30 – dekoracje dyst. MIKRO/MINI
• od godz. 14:45 – dekoracje dyst. MEGA/GIGA
Limit czasuTrasa zostanie zamknięta o 15.00
BufetyNa rundzie, w okolicy start/meta
Bufet stacjonarny:
* Gorący posiłek regeneracyjny (talony do odbioru po wyścigu w biurze zawodów)
* Ciasta i ciastka
* Woda mineralna
Wsparcie i pomoc w przeprowadzeniu wyściguMiasto Raciąż
MCKSiR w Raciążu
Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego
UbezpieczenieOrganizator posiada polisę OC.
Profesjonalny serwis rowerowyStoisko z profesjonalnymi suplementami diety. Profesjonalny serwis rowerowy.
Numery, chipy do pomiaru elektronicznegoZawodnicy są zobowiązani do jazdy z numerem startowym na kierownicy. Układ do pomiaru elektronicznego zamontowano do numeru startowego
NagrodyZa miejsca 1-3 na dystansie MEGA i GIGA:
o OPEN – trofea sportowe (puchar lub medal lub dyplom), nagrody rzeczowe,
o Kategorie wiekowe – trofea sportowe
Za miejsca 1-3 na dystansie MINI:
o Kategorie wiekowe – trofea sportowe
Dyst. MIKRO - drobne upominki.
Ważne przypomnieniaZawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
Przed startem zawodnik powinien zapoznać się z trasą maratonu, poprzez próbny przejazd przedstartowy lub dokładne obejrzenie mapki trasy maratonu i to zawodnik jest odpowiedzialny za znajomość trasy.