Zwoleń

Zwoleń 7 września

KOMPLEKSOWE INFORMACJE O WYŚCIGU
MiejsceBiuro wyścigu, start, meta będą się znajdować przy leśniczówce MOTORZYNY (przy drodze Pionki-Zwoleń).
mapa dojazdu
RejestracjaRejestracja - link
TrasaTRASA
Klasyfikacja sektorowa1-szy sektor startowy dla najlepszych 8 zawodników OPEN z dystansu MEGA/GIGA oraz 3 zawodniczki w kategorii OPEN MEGA bez podziału na kategorie wiekowe.
Ramowy programOd 10.00 akredytacja zawodników, wydawanie numerów startowych
* 11:50 ustawianie zawodników MEGA/GIGA w sektorach
* 12:00 start dyst. GIGA, 5 rund x 13 km, łącznie 55 km
* 12:05 start dyst. MEGA, 3 rundy x 13 km, łącznie 39 km
* 12:10 start dyst. MINI, 1 runda, 13 km
* 12:15 start MIKRO 4 – 6 lat, rower dowolny, kask obowiązkowy
* 13:30 ceremonia nagradzanie dyst. MIKRO/MINI
* 15:00-15:30 ceremonia nagradzania dyst. MEGA/GIGA
Limit czasugodz. 15.00 zamknięcie trasy
BufetyNa rundzie, w okolicy start/meta.
Bufet stacjonarny w miasteczku wyścigowym:
* Gorący posiłek regeneracyjny (talony do odbioru po wyścigu w biurze zawodów)
* Ciasta i ciastka
* Woda mineralna
Wsparcie i pomoc w przeprowadzeniu wyściguGmina Zwoleń
Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego
UbezpieczenieOrganizator posiada polisę OC.
Profesjonalny serwis rowerowySerwis rowerowy KK Legia 1928.
Numery, chipy do pomiaru elektronicznegoZawodnicy są zobowiązani do jazdy z numerem startowym na kierownicy. Układ do pomiaru elektronicznego zamontowano do numeru startowego
NagrodyZa miejsca 1-3 na dystansie MEGA i GIGA:
o OPEN – trofea sportowe (puchar lub medal lub dyplom), nagrody rzeczowe,
o Kategorie wiekowe – trofea sportowe
Za miejsca 1-3 na dystansie MINI:
o Kategorie wiekowe – trofea sportowe
Dyst. MIKRO - drobne upominki.
Ważne przypomnieniaZawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
Przed startem zawodnik powinien zapoznać się z trasą maratonu, poprzez próbny przejazd przedstartowy lub dokładne obejrzenie mapki trasy maratonu i to zawodnik jest odpowiedzialny za znajomość trasy.
Mieszkańcy Gminy Zwoleń zwolnieni są z opłaty startowej, obowiązkowa opłata za numer startowy z czipem 25 zł, płatna w biurze zawodów w dniu zawodów.

Z przyjemnością będziemy  z Legia MTB Maraton po raz pierwszy w Zwoleniu.

Historia osadnictwa w regionie zwoleńskim liczy około 70-85 tysięcy lat. Wiemy to dzięki odkryciu w roku 1983 śladów uczt neandertalskich myśliwych. Na obrzeżach Zwolenia znaleziono krzemienne narzędzia oraz dużą ilość szczątków zwierzęcych – zwłaszcza końskich, ale też m.in. kości mamuta. Jest to jeden z najstarszych śladów obecności człowieka na terenie dzisiejszej Polski.

Nazwa „Zwoleń” mogła w staropolszczyźnie oznaczać: „wybrać”, „pozwolić”, „wyzwolenie”, a może pochodziła od wyrażenia „z Woli” lub „z woli”. Nie wiadomo, czy od początku miasto używało herbu podobnego do dzisiejszego, z literą „S” i czy miało go po XVI wieku. Przez 50 lat od momentu założenia Zwolenia władzę sprawowali trzej wójtowie, potem rządzili tu starostowie radomscy. W 1507 roku mamy pierwszą wzmiankę o zwoleńskiej radzie miejskiej, na razie całkowicie podległej staroście.

Gmina i Miasto Zwoleń położona jest w południowo – wschodniej części województwa mazowieckiego na osi dróg krajowych Warszawa – Sandomierz i Radom – Lublin. Gmina ma charakter rolniczy, co stwarza dogodne warunki dla przemysłu rolno – spożywczego. W mieście i gminie rozbudowana jest infrastruktura techniczna, tj. sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna. Bogata jest struktura ekologiczna, znajduje się tu wiele obiektów chroniących środowisko, działa także Miejsko – Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej. Znaczną część gminy stanowią krajobrazy chronione. Należą do nich: “Dolina Rzeki Zwolenki” – miejsce występowania żółwia błotnego, zespół parkowy w Strykowicach Górnych z zabytkowym drzewostanem, zespół pałacowo – parkowy w Jasieńcu Soleckim, wydzielone miejsce w Sycynie.
Region zwoleński jest atrakcyjnym miejscem pod względem walorów krajobrazowych, przyrodniczych, również pod względem rozwoju turystyki i agroturystyki. Najcenniejszym walorem miasta jest z pewnością jego wielowiekowa historia, tradycje ludowe, które są nieprzerwanie kultywowane, nadto związek Zwolenia z największym poeta doby renesansu Janem Kochanowskim stanowią o jego głównych walorach.