Rejestracja

REJESTRACJA ONLINE

 

Aby wziąć udział w Legia MTB  Maraton należy:

 1. Wpłacić opłatę startową zgodnie z cennikiem na konto:
  Klub Kolarski Legia 1928, 01– 494 Warszawa ul. Waldorffa 29
  Konto bankowe: 51 2030 0045 1110 0000 0161 2200
  Opłaty startowe:

  • Dystans Mikro – bezpłatnie
  • Dystans MINI (jeden start)

  – …. zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach,

  – …. zł – koszt ulgowy dla dzieci i młodzieży do lat 16.

  • Dystans MEGA i GIGA (jeden start)

  – …. zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach (min. 3 dni przed startem, nie liczymy dnia zawodów),

  – …. zł – opłata dokonywana wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów, w dniu startu

 2. Opłatę startową można uiścić również gotówką w dniu zawodów.
 3. W sezonie letnim 2020 obowiązuje jednorazowa opłata za numer startowy w wysokości … zł, w przypadku zgubienia/zniszczenia opłata za każdy kolejny numer 50 zł.
  OPŁATA WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ W BIURZE ZAWODÓW.
 4. Skorzystać z linku do rejestracji online: REJESTRACJA ONLINE
 5. Wydrukować, wypełnić obowiązkową dla każdego kartę zgłoszenia. Karta wypełniana jest jednorazowo na rok kalendarzowy. Osoby niepełnoletnie muszą mieć podpisaną kartę przez rodzica/opiekuna prawnego. Kartę otrzymasz również w biurze zawodów. Tu możesz pobrać formularz: