Rejestracja

REJESTRACJA ONLINE

 

Aby wziąć udział w Legia MTB  Maraton należy:

 1. Wpłacić opłatę startową zgodnie z cennikiem na konto:
  Klub Kolarski Legia 1928, 01– 494 Warszawa ul. Waldorffa 29
  Konto bankowe: 51 2030 0045 1110 0000 0161 2200
  Opłaty startowe:

  • Dystans Mikro – bezpłatnie

   

  • Dystans MINI (jeden start)

  – 30 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach,

  – 20 zł – koszt ulgowy dla dzieci i młodzieży do lat 16.

  • Dystans MEGA i GIGA (jeden start)

  – 40 zł – koszt ulgowy pod warunkiem uiszczenia opłaty najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed zawodami (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym organizatora),

  – 50 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach (9-3 dni do startu),

  – 70 zł – opłata dokonywana wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów, w dniu startu

   

  Pakiety wielostartowe

  • Pakiet max (17 x 35 zł)

  – 595 zł -– obejmuje wszystkie starty na dystansie Mega lub Giga

  • Pakiet max drużynowy (min. 5 zawodników)

  – 544 zł za starty x liczba zawodników  (koszt jednostkowy 32 zł)

  Pakiety  można kupić wyłącznie do 18.03.2018

 2. Opłatę startową można uiścić również gotówką w dniu zawodów.
 3. W sezonie letnim 2018 obowiązuje jednorazowa opłata za numer startowy w wysokości 25 zł, w przypadku zgubienia/zniszczenia opłata za każdy kolejny numer 50 zł.
  OPŁATA WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ W BIURZE ZAWODÓW.
 4. Skorzystać z linku do rejestracji online: REJESTRACJA ONLINE
 5. Wydrukować, wypełnić obowiązkową dla każdego kartę zgłoszenia. Karta wypełniana jest jednorazowo na sezon. Osoby niepełnoletnie muszą mieć podpisaną kartę przez rodzica/opiekuna prawnego. Kartę otrzymasz również w biurze zawodów.
  DRUK ZGŁOSZENIA 2018