Rejestracja

Aby wziąć udział w Legia MTB Maraton należy:
 1. Wpłacić opłatę startową zgodnie z cennikiem na konto:
  Klub Kolarski Legia 1928, 01– 494 Warszawa ul. Waldorffa 29
  Konto bankowe: 51 2030 0045 1110 0000 0161 2200
  Opłaty startowe:
  • Opłata za start jednorazowy
   • Dystans Mikro - bezpłatnie
   • Dystans MINI (jeden start)
    • 30 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach.
    • 20 zł – koszt ulgowy dla dzieci i młodzieży do lat 16.
   • Dystans MEGA i GIGA (jeden start)
    • 40 zł – koszt ulgowy pod warunkiem uiszczenia opłaty najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed zawodami (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym organizatora)
    • 50 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach (9-3 dni do startu)
    • 60 zł – opłata dokonywana wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów, w dniu startu
  • Pakiety wielostartowe (tylko dystans MEGA i GIGA)
   • Pakiet max - 480 zł – obejmuje wszystkie starty na dystansie Mega lub Giga
  • Pakiety startowe imienne.
   Pakiety można kupić wyłącznie do 2-ej edycji cyklu zawodów. Wykupienie pakietu imiennego możliwe jest dla minimum 9 startów.
   • Indywidualnie - 35zł za start
    Przykładowa kalkulacja: 9 startów x 35 zł
   • Drużynowo (minimum 5 zawodników) - 32zł za start jednego zawodnika
    Przykładowa kalkulacja: 6 osób x 32 zł x 9 startów
 2. Opłatę startową można uiścić również gotówką w dniu zawodów.
 3. W sezonie 2017 obowiązuje jednorazowa opłata za numer startowy w wysokości 25 zł, w przypadku zgubienia/zniszczenia opłata za każdy kolejny numer 50 zł, numer jest ważny na cały sezon 2017. OPŁATA WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ W BIURZE ZAWODÓW.
 4. Skorzystać z poniższego formularza zgłoszeniowego (nie jest to obowiązkowe, ale usprawni potwierdzenie obecności w dniu zawodów)
 5. Wydrukować, wypełnić obowiązkową dla każdego kartę zgłoszenia.
  Karta wypełniana jest jednorazowo na sezon.
  Osoby niepełnoletnie muszą mieć podpisaną kartę przez rodzica/opiekuna prawnego.
  Kartę otrzymasz również w biurze zawodów.
  Tutaj znajdziesz druki zgłoszenia: DOC PDF

Dane formularza: