Rejestracja

REJESTRACJA ONLINE

 

Aby wziąć udział w Legia MTB  Maraton należy:

 1. Wpłacić opłatę startową zgodnie z cennikiem na konto:
  Klub Kolarski Legia 1928, 01– 494 Warszawa ul. Waldorffa 29
  Konto bankowe: 51 2030 0045 1110 0000 0161 2200
  Opłaty startowe:

  • Dystans Mikro – bezpłatnie

   

  • Dystans MINI (jeden start)

  – 30 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach,

  – 20 zł – koszt ulgowy dla dzieci i młodzieży do lat 16.

  • Dystans MEGA i GIGA (jeden start)

  – 50 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach (9-3 dni do startu),

  – 70 zł – opłata dokonywana wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów, w dniu startu

  UWAGA!  NOWOŚĆ

  – opłata dla Pań – 50 zł, niezależnie od momentu akcesu

  – dla uczestników w wieku 65-69 startowe: 35 zł

  – dla uczestników w wieku 70+ zwolnienie z opłaty startowej

   Pakiety wielostartowe

  • Pakiet Full (15 x 35 zł) *

  – 525 zł – obejmuje wszystkie starty na dystansie Mega lub Giga

  • Pakiet Mini (9 x 40 zł) **

  – 360 zł obejmuje 9 startów na dystansie Mega lub Giga; (minimum do zaliczenia kwalifikacji generalnej)

  • Pakiet Jednorazowy Drużyna (min. 5 osób z jednego zespołu)

  – 35 zł od osoby

  • Pakiet Rodzina

  – 80 zł obejmuje 1 start – minimum 3 osoby – rodzice z dzieckiem, rodzic z dziećmi, rodzeństwo (dziecko może startować na dyst. MINI); za każdą następną osobę    w rodzinie +20 zł

  * Pakiet można kupić wyłącznie do pierwszych zawodów cyklu w 2019 roku

  **Pakiet można kupić wyłącznie do 6-tych zawodów cyklu w 2019 roku

 2. Opłatę startową można uiścić również gotówką w dniu zawodów.
 3. W sezonie letnim 2019 obowiązuje jednorazowa opłata za numer startowy w wysokości 25 zł, w przypadku zgubienia/zniszczenia opłata za każdy kolejny numer 50 zł.
  OPŁATA WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ W BIURZE ZAWODÓW.
 4. Skorzystać z linku do rejestracji online: REJESTRACJA ONLINE
 5. Wydrukować, wypełnić obowiązkową dla każdego kartę zgłoszenia. Karta wypełniana jest jednorazowo na rok kalendarzowy. Osoby niepełnoletnie muszą mieć podpisaną kartę przez rodzica/opiekuna prawnego. Kartę otrzymasz również w biurze zawodów.Tu możesz pobrać formularz:          DRUK ZGŁOSZENIA 2019